Roddelen: met genoegen negatief spreken over mensen.

Men misbruikt negatief nieuws om mensen uit te sluiten, te vernederen, te kwetsen of te pesten met het doel of met gevolg mensen of organisaties te schaden

Meestal om zichzelf, de eigen familie, de school enz. in de kijker te plaatsen of belangrijker te maken.

 

Lasteren: roddelen met leugens en/of halve waarheden

 

Kwaadspreken: men kleineert met de waarheid; met gemaakte fouten of gewoon omdat je ergens woont.

 

 

De waarheid is een knots waarmee je anderen de schedel in kan slaan.

 

 

Roddel kan dus een gans artikel in een krant zijn, maar meestal zijn het kleine berichtjes, een telefoontje tussen buren of collega’s op het werk, een negatieve hoofdbeweging, een knipoog.

 

Roddel is meer het dagdagelijkse venijn dat men in uw oren spuit dan de grote sensaties.

 

Wat is roddelen?

Wie met modder gooit slaat een modderfiguur

Dialoog voorkomt roddelgeweld

Roddel zo nutteloos als zangzaad voor koekoeksklokken

Laat “bespreken van” niet uitgroeien tot “roddelen over”

Vijf expressieve koppen die samen gezet werden onder het motto ‘ Roddelen’.

Louis, Tom, Toor, Marie en Pelavis werden voorzien van een karakter met daarbij aansluitende gezichtexpressies.

Door Amelia Willems uit Beerzel

Ook wie niet meekan moet meetellen

Denk je na of erna

Wees scherp in je blik maar mild in je oordeel

Roddels over u, schaden uw gezondheid

Roddels zijn voor sommige belangrijker dan menselijke warmte

Roddel ont-wij-dt

Van lasteren gelooft, helaas, iedereen de helft

Luister naar het fijne gefluister

Geen roddelgeweld in een omgeving