· Roddels zichtbaar maken

· Zelf niet roddelen en geen roddels toelaten in je omgeving

· Discretie

· Goed denken en goed spreken

· Praat erover met anderen

· Sluit je niet op

· Blijf vooral jezelf

· Er bestaan wetteksten i.v.m. bescherming van de privacy en wetteksten op het gebied van pesten op het werk

 

 

Hoe reageren?

Ga je eigen weg en laat de mensen praten

Bespreek het kwaad zonder kwaad te spreken

Niemand maakt zich groter door anderen te kleineren

Men kan de volledige documentatie gebruiken en verspreiden, hetzij onder  de naam van de antiroddelactie, hetzij onder de naam van uw vereniging, school, persoonlijke naam.

Slogans mogen ook door uzelf gedrukt worden op bladwijzers: op A5, A4, A3, of op gekleurd of wit papier.

Het aantal slachtoffers in het menselijk verkeer is veel groter dan in het verkeer op de weg. (Bob van Sant)